Back to properties

Forus Eiendomsinvest AS

Published oktober 27, 2022

Nybygg med Maxbo som motpart – 100 % utleid på en 12 års gjenværende leieavtale