Back to properties

Kjeller Vest Eiendomsinvest AS

Published desember 22, 2020

Moderne kombinasjonseiendom – 100 % utleid til solid motpart på 15 års triple-net leieavtale – god eksponering mot E6 ved Kjeller