Back to properties

Møre Eiendomsinvest AS

Published januar 2, 2023

20 års triple-net leieavtale med anerkjent motpart – moderat tomteutnyttelse gir muligheter for utvidelse