Back to properties

Næringsparkveien Invest AS

Published november 16, 2023

Kontantstrømseiendom utleid på en 18,5 års triple-net leieavtale med attraktive nøkkeltall